-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Rekor Sidang Artikel Ilmiah Periode Juni 2021

Thursday, July 1, 2021 | 11:26:00 PM WIB Last Updated 2021-07-01T16:29:10Z

 

Sidang Artikel Ilmiah kembali digelar Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sidang ini dilaksanakan pada Munaqasyah periode Juni 2021.
 
Sebanyak 14 mahasiswa mengikuti sidang artikel ilmiah, Selasa, 29/06/2021. Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi pecahkan rekor sebanyak 7 mahasiswa. Salah satunya tembus di jurnal terakreditasi nasional Sinta 3. Randi Saputra, artikel berjudul: "Menyeimbangkan Ritualitas dan Partisipasi Sosial: Konsep Tasawuf SosialAmin Syukur."
 
Selebihnya, mahasiswa dari jurusan ini telah mengantongi Letter of Acceptance (LoA). Erwin, artikel berjudul "Tobat Menurut Imam Al-Qusyairi." Siti Rahma Sahidah artikel berjudul "Dangding Magatru Batur-Batur Nu Suluk Karya Haji Hasan Mustapa: Suatu Analisa Tasawuf." Imam Khoiri artikel berjudul "Uzlah Perspektif Ibn Athaillah Al-Sakandari." Abdul Hasib artikel berjudul "Wara' dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi."
 
Muhammad Valiyyul Haqq artikel berjudul "Konsep Psikoterapi Abu Nasr Al-Sarraj Al-Tusi: Tinjauan Atas Al-Maqamat Al-Ruhaniyyah dalam Kitab Al-Luma." Ahmad Kamil Muntaha artikel berjudul "Konsep Maqam Tauhid Perspektif Muhammad Nafis al-Banjari: Studi Analisis terhadap Kitab ad-Durrun Nafis."
 
Ketua dan Sekretaris Jurasan Tasawuf dan Psikoterapi menyatakan, “Sejauh ini kami telah meluluskan 9 sarjana melalui sidang artikel ilmiah. “Selamat telah meraih gelar sarjana, baik melalui sidang artikel ilmiah maupun sidang skripsi,” ungkap Drs. Muhtar Ghazali, M.Ag. didampingi Dr. Cucu Setiawan, S.Ps.I., M.Ag. di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jalan AH. Nasution No. 105 Bandung, Kamis, 01 Juli 2021 [Widodo].
 
×
Berita Terbaru Update