-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Kerangka untuk Nalar Ilmu Hadis

Thursday, November 2, 2023 | 6:42:00 AM WIB Last Updated 2023-11-17T03:13:39Z

 

 

Ilmu Hadis dengan berbagai konsep di dalamnya dapat diringkas dalam bentuk kerangka. Kerangka ini digunakan untuk memudahkan nalar (memahami secara tersusun dan runtun) konsep-konsep di dalam Ilmu Hadis (Ulum al-Hadits). 


Kerangka ini disusun oleh Prof. Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag., bagi pembelajaran Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.


 

×
Berita Terbaru Update